Pentuinfo/Kitten info

Cleon ja Diegon pentue

Oletko kiinnostunut pennuistamme?

Rotu- ja pentutiedustelut aina ensisijaisesti sähköpostilla sabinamorandi(at)hotmail.com.

Kerrothan millaiseen kotiin ja perheeseen pentu olisi tulossa ja onko sinulla joitain erityisiä toiveita pennun värin, kuvion tai sukupuolen suhteen tai esimerkiksi kiinnostusta käydä näyttelyissä.

Pennut ovat arvioinnissa 6-8 viikon ikään asti, jonka jälkeen pentuja voi tulla katsomaan. Tarjoan pentuja siinä järjestyksessä, kun ne vapautuvat myytäväksi ja pidätän oikeuden päättää, mikä pentu mihinkin kotiin on sopivin. Kun olet saanut kutsun tulla katsomaan pentuja, keskustelemme tapaamisella vielä toiveistanne ja jos katson, että kotinne on sopiva tälle pennulle. Tämän jälkeen voitte varata pennun. Pentuja kannattaa siis tiedustella jo hyvissä ajoin, mutta lähtökohtaisesti en tee sitovia varauksia ennen tapaamista. Pentusivuilta löytyy aina viimeisin tieto varattavissa olevista pennuista, mutta voit myös kysellä lähiaikoina syntyviä pentueita ja ilmoittaa olevasi kiinnostunut pennuistamme.

Lemmikiksi/näyttelykastraatiksi myydyt pennut luovutetaan

  • Vähintään 14-16 viikon ikäisinä 
  • Rekisteröityinä (Suomen Kissaliitto, FIFe)
  • Eläinlääkärin tarkastamina
  • Sirutettuina
  • Rokotettuina (2 x Purevax RCP)
  • Madotettuina
  • Kastroituna/steriloituna
  • Pentupaketin (sis. tuttua ruokaa, leluja ja kuljetuskoppaan sopivan pedin) sekä hoito-ohjeiden kera

Meillä jokaisen pennun hinta on yksilöllinen. Siihen vaikuttavat pennun taso, väri/kuvio, suku sekä terveystulokset.

Pennuilla on 2 vuoden ikään saakka kasvattajan omaehtoinen pentuturva perinnöllisiä sairauksia vastaan. Mikäli pentu kuolee Ragdollien perinnöllisen sairauden takia (HCM tai PKD/refluksi nefropatia) alle 2 vuoden iässä, korvataan kissa lääkärintodistusta sekä ruumiinavausraporttia vastaan. Korvauksen saa ensisijaisesti vastaavan tasoisena pentuna seuraavasta mahdollisesta pentueesta.
Korvauksen edellytys: sairaus on diagnosoitu lääketieteellisesti, sekä ruumiinavaus on suoritettu Ruokavirastossa (ent. Evira) tai Yliopistollisessa Eläinsairaalassa sekä ruumiinavaustodistus toimitetaan kasvattajalle. Tämä siksi, että kasvattajana tahdomme tietää, mikäli linjassamme on jotain vikaa, että pystymme mahdollisesti ennalta ehkäisemään tulevaisuudessa nämä tilanteet.

In love with a ragdoll kitten?

You want a kitten from us?

Inquiries primarily via e-mail sabinamorandi(at)hotmail.com.

Please let me know what kind of home and family you have and what kind of kitten you are interested in. Especially I want to know if there are any special wishes regarding the color, pattern or gender of the kitten, and if you are interested to go to the shows.

The kittens are evaluated until they are 6-8 weeks old, and after that I will invite those kitten buyers to who I’ve a kitten to offer, to the visits. After that visit, if I feel that you’re the right home for the kitten, you can make a reservation. You can and should inquire the kitten in advance because most of our kitten buyers have waited their kittens for a while. Basically I don’t make binding reservations or take deposits before the meeting and we reserve the right to choose the best home for each kitten.

Kitten from Kontessa: Kittens sold as pets/show neuters are all spayed/neutered before they leave us and are least 14-16 weeks old. Kittens are registered to Suomen Kissaliitto (FIFe), they are twice checked by a veterinarian, microchipped, twice vaccinated (2 x Purevax RCP) and they move with kitten package (including familiar food, toys and a bed suitable for the transport kennel) and our feeding- and caring instructions

Kitten pricing at Kontessa: We have a individual price for each kitten. Price is evaluated for type, pattern/color, pedigree and health results. Kontessa offsprings under two years of age have the breeder’s voluntary Kitten insurance against hereditary heart- and kidney diseases (HCM/PKD/Reflux nefropathy).

Kitten insurance at Kontessa: If the kitten dies due to a hereditary disease of Ragdolls under the age of two years, the cat will be replaced against a medical certificates and autopsy report. Primarily it will be replaced with a kitten of a similar quality. Requirement for compensation: the disease has been medically diagnosed, and the autopsy has been performed at the Food Agency (formerly Evira) and the autopsy report is delivered to the breeder and the cause of death is hereditary desease. This is because, as a breeder, we want to know if there is something wrong with our lines, and the knowledge from our lines might prevent these kind of illnesses in the future.