Pentu info

Cleo ja Diegon pentue

Jos haluat ragdoll pentu infoa ,tiedustelet ensisijaisesti sähköpostilla sabinamorandi(at)hotmail.com tai whatsappin.

Kerrothan millaiseen kotiin & perheeseen pentu olisi tulossa ja onko erityisiä toiveita pennun värin, kuvion tai sukupuolen suhteen tai esimerkiksi kiinnostusta käydä näyttelyissä tms.

Pennut ovat arvioinnissa 6-8 viikon ikään asti jonka jälkeen pentuja voi tulla katsomaan ja varata. Pentuja voi ja kannattaakin tiedustella jo hieman ennen tuota ikää, mutta lähtökohtaisesti en tee sitovia varauksia ennen tapaamista. 

Lemmikiksi/näyttelykastraatiksi myydyt pennut luovutetaan

  • Vähintään 14-16 viikon ikäisinä 
  • Rekisteröityinä (Suomen Kissaliitto, FIFe)
  • Eläinlääkärin tarkastamina
  • Sirutettuina
  • Rokotettuina (2 x Purevax RCP)
  • Madotettuina
  • Kastroituna/steriloituna
  • Pentupaketti (sis. tuttua ruokaa, leluja ja kuljetuskoppaan sopivan pedin) ja hoito-ohjeiden kera

Meillä jokaisen pennun hinta on yksilöllinen. Siihen vaikuttaa pennun taso, suku ja terveystulokset.

Pennuilla on alle 2 vuoden ikään kasvattajan omaehtoinen pentuturva perinnöllisiä sairauksia vastaan. Mikäli pentu kuolee Ragdollien perinnöllisen sairauden takia (HCM tai PKD) alle 2 vuoden iässä, korvataan kissa lääkärintodistusta vastaan. Ensisijaisesti vastaavan tasoisella pennulla.
Korvauksen edellytys: sairaus on diagnosoitu lääketieteellisesti, sekä ruumiinavaus on suoritettu Ruokavirastossa (ent. Evira) + ruumiinavaustodistus toimitetaan kasvattajalle. Tämä siksi, että kasvattajana tahdomme tietää, mikäli linjassamme on jotain vikaa, että pystymme mahdollisesti ennalta ehkäisemään tulevaisuudessa nämä tilanteet.

In love with a ragdoll kitten?

Inquiries primarily via e-mail sabinamorandi(at)hotmail.com or whatsapp.

Please let me know what kind of home and family the puppy would be coming to and if there are any special wishes regarding the color, pattern or gender of the kitten, or for example an interest in going to exhibitions, etc.

The kitten are evaluated until they are 6-8 weeks old, after which you can come and see the puppies and make a reservation. You can and should inquire about kitten a little before that age, but basically I don’t make binding reservations before the meeting. Kitten sold as pets/show neuters are surrendered At least 14-16 weeks old Registered (Finnish Cat Federation, FIFe) Checked by a veterinarian Chipped Vaccinated (2 x Purevax RCP) Wormed Castrated/sterilized kitten package (including familiar food, toys and a bed suitable for the transport kennel) and care instructions

We have an individual price for each puppy. It is affected by the puppy’s level, breed and health results. Puppies under 2 years of age have the breeder’s voluntary puppy insurance against hereditary diseases.

If the puppy dies due to a hereditary disease of Ragdolls (HCM or PKD) under the age of 2, the cat will be replaced against a medical certificate. Primarily with a puppy of a similar level. Requirement for compensation: the disease has been medically diagnosed, and the autopsy has been performed at the Food Agency (formerly Evira) + the autopsy certificate is delivered to the breeder. This is because, as a breeder, we want to know if there is something wrong with our line, that we may be able to prevent these situations in the future.